L’ELIANA I LA CONSTITUCIÓ DE CADIZ DE 1812

por personesisocietsonesisocietatvalenciana

 

   En l’any 2012 es complixen dos-cents anys de la proclamació, en la ciutat de Cadiz, de la primera Constitució espanyola: la CONSTITUCIÓ DE CADIZ DE 1812, coneguda popularment com “LA PEPA” per haver-se promulgat el 19 de març, dia de Sant Josep.

   Cal dir que la de Cádiz fou la primera Constitució atorgada en Espanya que establia per primera vegada la soberania popular (el poder residix en el poble, del que emanen tots els poders de l’Estat), la divisió de poders (poder executiu, legislatiu i juidicial), la llibertat d’expressió i la llibertat d’impremta.

   La importància de la mateixa es gran, doncs significa el naixement del constitucionalisme espanyol, és una de les constitucions mes lliberals del seu temps i defensa, per primera vegada, la idea de que el poder no pot ser absolut, sinó limitat, i deu respondre a la voluntat general de la nació.

   A les Corts de Càdiz hi hagué una representació valenciana prou important, de la qual volem destacar a un diputat valencià, que també va ser president durant un curt periode de temps, i que va ser avanpassat del segón marqués que varem tindre a L’Eliana (finals dels segle XIX i principis del XX).

   Vicente Joaquin Noguera i Climent (1795-1836), III marqués de Càceres (aquest titol se li va atorgar en 1813), baró d’Antella i cavaller de Carles III, fou diputat i president en les Corts de Càdiz i magistrat de la Audiència de València, i tot i pertanyer a la noblesa sempre es va mostrar com un ferm impulsor de les mesures lliberals i va ser un destacat representant de les posicions més avançades.

   Doncs bé, aquest personatge il·lustre, un del ponets dela Constitució de Càdiz de 1812, va ser tio-iaio de Vicente Mariano Noguera i Aquavera (1857-1919), que per als que no ho saben, va ser V marqués de Càceres, V Marqués de Casa Ramos de la Fidelidadi II Maqués de L’Eliana, es a dir el nostre segón marqués, qué, tot i no ser tan important com el seu avantpassat, també va ser diputat en Corts i alcalde de la ciutat de València.

   Qui ens havia de dir a nosaltres, enguany que celebrem el bicentenari de la proclamació deLA PEPA, que L’Eliana va tindre un paper destacat en la confecció i aprovació de la primera Constitució promulgada a Espanya?  

   Salva Torrent Català i J.Enrique Martinez Escrivà

Anuncios